M o r a  b y g d e a r k i v
 
  Sökhjälp Till söksidan

Om du är osäker på hur du skall skriva räcker det med att fylla i början av ordet. Vill du söka efter byggnader så räcker det med att skriva "byggn". Då får du träff på alla ämnesord som börjar med "byggn".

Om du söker på "bro" vill du kanske inte få bilder på brottare, broder, brokad, eller vad det nu kan finnas i databasen, utan just på broar. Om du inte vill att det skall fungera så, skriv "bro-". Då söks bara det exakta ordet bro.
Björk över Kyrkogatan
Björk över Kyrkogatan. 6/6 1956.
Foto: Sam Lawson

Du kan också räkna upp flera ämnesord med komma emellan, tex "byggnad, hus, koja, skjul". För att begränsa antalet träffar kan du också fylla i flera fält. Undrar du om det finns några bilder på hus i Mora kan du först fylla i "hus" i ämnesord och sedan "Mora" i ort.

Du behöver inte fundera över om det skall vara stor eller liten bokstav, oavsett vilket du använder så sker sökningen korrekt. Så du kan skriva "mora", "Mora" eller "mOrA", du får i vilket fall som helst bilderna från Mora.

Ett tips till: Du kan använda tecknet "*" om du inte vet hur sökordet börjar. När du söker en viss person och inte kommer i håg om namnet var Lundström eller Lindström eller kanske Landström. Då kan du skriva "*ström" i efternamnsrutan. Sökningen kan då ta längre tid, ibland ett par minuter, men till slut får du fram bilder på alla personer vars namn innehåller "ström".

Bildnummer: Om du känner till bildens nummer kan du söka i detta fält.
Efternamn: Observera att datorn läser ditt värde från vänster till höger. Sökvärdet Alm ger följaktligen träff på Almgren, Almqvist, Almstedt med flera.
Fotograf: I fältets rullista hittar du de fotografer vars bilder är tillgängliga på nätet.
Fotoår: Anger det år eller tidsintervall då bilden togs.
Om inte exakt årtal kan fastställas används tidskoder: Det finns fyra olika tidskoder som används vid registrering:
Det går inte att söka direkt på tidskoderna, de finns med som förklaring!
E=efter; betyder efter 1920
C=cirka; betyder cirka 1920
F=före; betyder före 1920
T=tal; betyder 1920-talet.
Du kan söka på ett specifikt årtal, till exempel 1925. Vill du se bilder från 1920-talet skriver du "192" så visas alla bilder från decenniet. Om du sökt bilder från året 1954 kan du få fram bilder även efter 1954. Tidskoden är då troligtvis angiven till 1954 E. I kombination betyder till exempel 1920 E-1938 F, mellan 1920 och 1938
Förnamn: Se efternamn.
Kvarter/gata/gård: Avser orternas vedertagna stadsdelar och kvarter. Vad gäller gatunamn är endast namnen sökbara, ej gatunummer.
Motiv: Motivkategorierna i rullistan är en grovindelning av bildernas motiv. Om du bara gör sökning här får du upp många poster. Bättre resultat får du om du kombinerar sökningen med ytterligare sökbegrepp.
Byggnad - används för motiv där någon form av bebyggelse dominerar.
Djur - används när ett djur står i centrum.
Föremål - används när bildens syfte varit att avbilda föremål.
Grupporträtt - används för porträtt med mer än en person.
Interiör - används för interiöra motiv.
Landskap - används vid allmänna landskapsbilder utom tätort.
Porträtt - används för porträtt av enskild person.
Stadsvy - används vid översiktsbilder inom tätort.
Verksamhet - används när motivet visar en pågående verksamhet/aktivitet.
Ort: Med ort avses den socken, by, kvarter eller det folkliga ortnamn där fotografiet är taget. I egentlig mening, platser med fler än ett hushåll. Får du inte träff på din gård, bruk etc försöker du parallellt på Kvarter/ Gata/Gård. Databasens definitioner av orter följer inte några liktydiga regler.
Socken: Hittar du inte din socken vid sökning på socken, uppmanar vi till parallella/alternativa sökningar. Sök exempelvis på ort.
Ämne: Skriv in ett ämnesord, till exempel skidor, gård, sågverk eller häst. Ämnesorden anger saker och företeelser som finns på bilden och fungerar som ett komplement till motiv. Fler sökord finns på en särskild lista som du finner under länken ämnesord. Välj ett av orden, skriv eller kopiera in det i fältet och klicka på sök.
 
Kontakt: Mora bygdearkiv, Köpmannagatan 4. Tel: 0250-26776 logo
Hembygdssekreterare: anneli.larsson@mora.se